De Turfrijders

Etten-Leur

header

U bent niet ingelogd.

Veiligheidsbeleid

Het rijden in grote groepen vereist aanpassing en oplettendheid. Bij de Turfrijders vinden we het normaal dat we rekening houden met elkaar en anderen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat we op een gezellige, verantwoorde en veilige manier onze toersport beoefenen. Om dat te onderstrepen hebben we de hieronder vermelde gedragscode opgesteld.

 1. Bij fietsactiviteiten in club- en/of georganiseerd verband:
  • is het rijden met een valhelm te allen tijde verplicht;
  • zijn de gewone wettelijke regelingen op het verkeersgedrag van toepassing;
  • gedragen we ons zoals dat in de normale sociale omgang gebruikelijk is;
  • sparen we het milieu en deponeren we afval in de daarvoor bestemde afvalbakken of mee te nemen tot die mogelijkheid zich voordoet. In geen geval wordt afval op de openbare weg gegooid.
 2. De fiets waarop men rijdt is goed onderhouden en vertoont geen mankementen.
 3. Het rijden in groepsverband vergt voortdurende oplettendheid van alle deelnemers: geef tijdig signalen door en volg deze op met inachtneming van de verkeersregels en geef elkaar de ruimte om onverwachte situaties op te lossen.
 4. De aanwijzingen door meefietsende bestuursleden die, in de ruimste zin, vallen binnen de bedoelingen van dit protocol, worden opgevolgd.
 5. Bij lekrijden, valpartijen of oponthoud anderszins veroorzaakt, wordt op elkaar gewacht.
 6. Als wij in clubverband rijden, dan is het rijden in clubkleding verplicht.

U kunt de gedragscode ook downloaden als PDF.